Upravni odbor

Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče

UPRAVNI ODBOR 

Jana Špec - predsednica

Ludvik Kerčmar

Sabina Rešek

Matjaž Završnik

Miran Lavrič

Marina Vukaševič

Ema Pogačar

Jani Klemenčič

Marjeta Žerovec - sobodajalci

Blaž Kajdiž - pletnarji

Janez Mežan - fijakerji
 

NADZORNI ODBOR  

Franc Pavlič

Poldka Planinc

Bojan Žerovec
 

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

Zvone Špec

Vera Vahtar

Mirko Ulčar
 

TAJNICA DRUŠTVA

Vanja Piber