TURISTIČNO DRUŠTVO BLED

Turistično društvo Bled je usmerjeno predvsem v skrb za urejenost kraja in delo s člani na tem področju.

O NAS

Turistično društvo Bled je usmerjeno predvsem v skrb za urejenost kraja in delo s člani na tem področju. V tem smislu potekajo tudi vse glavne prireditve, oziroma akcije, ki jih preko celega leta izvaja.

SEKCIJE

Preberite več o naših različnih sekcijah znotraj društva.

Preverite ugodnosti za člane

Član TD Bled lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki podpiše pristopno izjavo, mladoletniki pa morajo za vstop imeti pisno soglasje staršev. Člani imajo pravico do aktivnega sooblikovanja dela društva, sodelujejo na občnem zboru, volijo in so voljeni v organe društva, dajejo predloge in pritožbe v zvezi z delom društva in koristijo tudi ugodnosti, ki jim jih omogoča članstvo v društvu.

Kontaktirajte nas

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please enter a subject.
Please type your message.

Please check the captcha to verify you are not a robot.