UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče

 

UPRAVNI ODBOR

Ludvik Kerčmar - predsednik

Jana Špec - podpredsednica

Vera Vahtar - podpredsednica

Jure Pavlič

Matjaž Završnik

Marina Vukaševič

Boža Torkar

Natalija Kos

Drago Jan

Grega Pazlar - pletnarji

Janez Mežan - fijakerji

NADZORNI ODBOR  

Franc Pavlič

Poldka Planinc

Martin Merlak

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

Zvone Špec

Mirko Ulčar

Ema Pogačar

TAJNICA DRUŠTVA

Vanja Piber