UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče

 

UPRAVNI ODBOR

Ludvik Kerčmar - predsednik

Jana Špec - podpredsednica

Sabina Rešek

Dušan Pavlič

Jure Pavlič

Matjaž Završnik

Blaž Pretnar

Marina Vukaševič

Vera Vahtar

Boža Torkar

Graga Pazlar - pletnarji

Janez Mežan - fijakerji
NADZORNI ODBOR  

Franc Pavlič

Poldka Planinc

Martin Merlak
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

Zvone Špec

Mirko Ulčar

Ema Pogačar

 

TAJNICA DRUŠTVA

Vanja Piber